IC Integrated circuit

0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)

New offer

0,006 US$ - 0,20 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,006 US$ - 0,20 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,006 US$ - 0,20 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,009 US$ - 0,02 US$/Cái
200.0 Cái(Min. Order)
0,002 US$ - 0,02 US$/Cái
200.0 Cái(Min. Order)
0,009 US$ - 0,20 US$/Cái
200.0 Cái(Min. Order)
0,004 US$ - 0,10 US$/Cái
200.0 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,20 US$/Cái
200.0 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.