Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

IC Integrated circuit

0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)

New offer

0,012 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,03 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,0003 US$ - 0,01 US$/Cái
20.0 Cái(Min. Order)
0,90 US$ - 3,00 US$/Cái
10.0 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 5,00 US$/Cái
10.0 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 5,00 US$/Cái
10.0 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,10 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,0005 US$ - 0,10 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.