Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

IC Integrated circuit

0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)

New offer

0,10 US$ - 2,00 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 2,00 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,80 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 2,00 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,90 US$ - 7,00 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,90 US$/Cái
50.0 Cái(Min. Order)
0,0008 US$ - 0,20 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.